Din indkøbskurv er tom

Allerede oprettet Bruger

Husk log ind

TOP 3 produktliste

Dankort, Visa/Dankort VISA Electron MasterCard VISA JCB

Løse/blæst. HP. kvalitet. 6 mm. 6-9 ton. Pris pr. ton.

2.000,00 DKK

Neova A/S, Islandsvej 8, 7480 Vildbjerg. Tlf. +45 9660 1360 - info@neova.dk - www.neova.dk Træpiller i HP-Kvalitet™  8 mm

Produktbeskrivelse

Neova træpiller i HP-Kvalitet™ er fremstillet af 100 % rent træ uden fremmedlegemer (sand mv.). Træpillerne fremstilles ved, at spåner og savsmuld (restprodukter fra træindustrien) pres-ses under højt tryk. Derved frigøres træets na-turlige bindemiddel (lignin), og der fremkommer en formstabil træpille med stor brændværdi.

Om HP-Kvalitet™

HP-Kvalitet™ (High Performance) lever op til markedets skrappeste krav omkring pillestyrke og slaggedannelse under afbrænding.

Askesmeltepunktet er min. 1350˚c., og der er mindre end 0,5 % smuld ved udlevering. Derfor kan træpiller i HP-Kvalitet™ anbefales til alle, som vil have en optimal forbrænding uden pro-blemer. Kvalitet og kvalitetskontrol i hvert led af produktionsprocessen er en selvfølge. Resultatet afspejles tydeligt i de analyser, der løbende fore-tages af færdigvarerne og i praktisk afprøvning: En træpille i HP-Kvalitet™ brænder op til 30 % bedre end en normal standardvare.Kvalitet er også

Ensartethed i produktion fra uge til uge og fra år til år.

 Dokumentation for et produkt uden urenhe-der.

 Fremstilling under størst mulige miljøhensyn.

Om biobrændsel

Træpiller er en "grøn" og billig energikilde. 1 ton træpiller svarer energimæssigt til ca. 500 liter fyringsolie. Træpiller er CO2-neutrale, da træer optager lige så meget CO2, når det gror, som de afgiver ved forbrænding. Træ er i modsætning til de fossile brændstoffer (olie, gas, kul mv.) en reproducerbar råvare og er med til reducerer den globale drivhuseffekt.

Neova: Typiske brændværdier

Øvre brændværdi Min. 4595 kcal/kg  19,2 MJ/kg  5,3 khWh/kg

Effektiv brændværdi Min. 4250 kcal/kg  17,8 MJ/kg  4,9 kgWh/kg

Dimension Ø 6 & 8 mm

Vægt 16 kg

Vand 6-8 %

Svovlindhold Max 0,02 %

Aske Max 0,4 %

Askesmeltepunkt Min. 1350˚.

Vægtfylde Min. 650 kg/m3

Træpiller i HP-Kvalitet™fra Neova er fremstillet af ren savsmuld og høvlspåner fra træindustrien. Neova HP-Kvalitet™(High Performance) lever op til markedets skrappeste krav omkring pillestyrke og slagge-dannelse under afbrænding. Kan anbefales til alle, som vil have optimal forbrænding uden problemer. Bioenergi er fremtiden, CO2-neutral energi er med til at mindske drivhuseffekten. HP-Kvalitet™er et re-gistreret varemærke tilhørende Neova.

 

Bestillingsseddel

Varer   Pris   Køb antal
Løse/blæst. HP. kvalitet. 6 mm. 6-9 ton. Pris pr. ton. Løse/blæst. HP. kvalitet. 6 mm. 6-9 ton. Pris pr. ton. 2.000,00 DKK stk.