Din indkøbskurv er tom

Allerede oprettet Bruger

Husk log ind

TOP 3 produktliste

Dankort, Visa/Dankort VISA Electron MasterCard VISA JCB

Briketter 10 kg. poser 960 kg. pr. palle. min. lev. 2 pl.

2.300,00 DKK

 Træbriketter

CO2-neutral energi i harmoni med naturen.

Produktbeskrivelse

Træbriketter  er fremstillet af 100 % rent træ uden fremmedlegemer (sand mv.). Briketterne fremstilles ved at spåner og savsmuld (biprodukter fra møbelindustri-en) presses under højt tryk. Derved frigives træets naturlige bindemiddel (lignin), og derved fremkommer en formstabil briket med stor brændværdi. Briketter er velegne-de til forbrænding i pejse, brændeovne og kedelanlæg til fastbrændsel..

Fyringsvejledning

Ved optænding lægges 2-3 briketter i ov-nen, og der antændes ved hjælp af optæn-dingsblokke, småpinde eller aviser. Afbræn-dingen af gasserne i træet (det, der giver flammerne) kræver meget luft. Derfor bør ovnens luftventiler altid være helt åbne, indtil briketterne brænder med klar flamme. Først derefter kan lufttilførslen reduceres. Hvis der ikke er tilstrækkelig luft til for-brændingen er der en ufuldstændig for-brænding, som kendetegnes ved at røgen

farves sort af uforbrændt kulstof, der lugter og giver sod. Ovnens lufttilførsel må aldrig lukkes, mens forbrændingen foregår. Ved genfyrring skal man sikre sig at lufttilførslen ikke er lukket. 2 stk træbriketter svarer til 3-4 stykker brænde.

Om biobrændsel  træbrikket er en "grøn" og billig energikilde. Denne 10 kg pakke svarer energimæssigt til ca. 5 liter fyringsolie. Briketterne er Co2-neutrale, da træer opta-ger lige så meget CO2, når de gror, som de afgiver ved forbrænding. Træbriketter er i modsætning til de fossile brændstoffer (olie, gas, kul mv.) en reproducerbar råvare og er med til at reducere den globale drivhusef-fekt.

Emballagen bør ikke afbrændes, men bort-skaffes med dagrenovation. Træbriketter bør altid opbevares tørt.

Bemærk: Briketterne udvider sig ved forbrænding, hvorfor brændkammeret aldrig må fyldes helt op.

.

Typiske brændværdier

Øvre brændværdi Min. 4670 kcal/kg  19,4 MJ/kg  5,4khWh/kg

Effektiv brændværdi Min. 4300 kcal/kg  18 MJ/kg  5,0 kgWh/kg

Vand 6,6 %

Svovlindhold 0,02 %

Aske 0,3 %

Vægtfylde 1030 kg/m

 

Bestillingsseddel

Varer   Pris   Køb antal
Briketter 10 kg. poser 960 kg. pr. palle. min. lev. 2 pl. Briketter 10 kg. poser 960 kg. pr. palle. min. lev. 2 pl. 2.300,00 DKK stk.